Ik ben ontevreden

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen wij dit graag weten.

Niet tevreden?

U kunt zich wenden tot Louwman Autopolis. Indien wij, naar uw mening, er niet in slagen om het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl.

  • polisbeheer@louwman-autopolis.nl
  • Wij zijn momenteel gesloten
Wet financiële toezicht (Wft)

In de dienstenwijzer geeft Louwman Autopolis inzicht in haar dienstverlening, voor wat betreft de consument. De dienstenwijzer is in overeenstemming met de eisen die de Wet financieel toezicht (Wft) aan ons stelt. De letterlijke tekst van de dienstenwijzer kunt u hier lezen.